Coachingtaitoja työyhteisöihin ja esimiehille, Turun Kesäyliopisto

Tule oppimaan tulevaisuuden ratkaisukeskeisiä työelämätaitoja!

Työelämän neljäs suuri yhteiskunnallinen murros on meneillään ja se haastaa meidät ajattelemaan uudella tavalla, säätelemään energiaamme tarkoituksenmukaisesti, kehittämään omaa oppimistamme sekä johtamaan valmentavasti ja vuorovaikuttamaan tuloksellisesti. Tarvitaan siis uudenlaisia vuorovaikutuksen, osaamisen kehittämisen ja muutosedistämisen taitoja johtajilta, esimiehiltä ja työntekijöiltä. 

Coachingissa yhdistyy luovalla ja tehokkaalla tavalla sekä yksilön että organisaation kehittyminen ja tavoitteellisuus. Coaching tarjoaa paikan pysähtyä tietoisesti miettimään omia mahdollisuuksia, johtamiskäsityksiä ja oman päätöksenteon perusteita. Se vahvistaa myös resilienssiä ja edistää työhyvinvointia. 

Coachingtaidoista on hyötyä, kun 

  • työyhteisö on murroksessa tai organisaatiossa on meneillään muutosprosessi. 
  • johtaja/esimies tarvitsee tukea omaan kehittymiseensä ja johtamistaitoihinsa. 
  • meneillään on työntekijän henkilökohtainen muutostoive.
  • toiveena on uralla kehittyminen tai uuteen rooliin astuminen.
  • tarvitaan apua itsensä johtamisessa. 
  • organisaatiossa halutaan kehittää osaamista tai tehostaa toimintatapoja.

Tämä koulutus antaa perustiedot coachingista ja osallistujat saavat käytännönläheiset materiaalit, joita he voivat alkaa käyttää heti työyhteisöissään luoden osallisuutta ja myönteistä virettä, joiden kautta muutosvoima voidaan kanavoida tarkoituksenmukaisesti. 

Keskeisimmät sisällöt

·       Coaching kehittämisen, johtamisen ja muutoksen työkaluna

·       Coachaava/valmentava esimiestyö ja siihen liittyvät ydintaidot

·       Ratkaisukeskeinen coachingprosessi ja pragmaattisen oivalluttavat vuorovaikutustyökalut

·       Itsensä johtaminen 

·       Työyhteisötaitojen kehittäminen tiimi-/ryhmäcoachingin keinoin

 

 

Kenelle? 

Koulutus soveltuu laajasti työelämän eri toimijoille. Erityisen hyödyllinen se on esimiehille, johtajille, HR-ammattilaisille, kehittäjille, tiiminvetäjille, työnohjaajille, konsulteille, muutosprosessien ohjaajille ja muille itsensä johtamisesta ja yhteisöllisestä organisaation oppimisen edistämisestä kiinnostuneille. 

Viitekehys

Koulutuksessa sovelletaan valmentavaa ja ratkaisukeskeistä johtamiskäsitystä, poikkitieteellisiä vaikuttamisen teorioita sekä tunnustettuja oppimisen, muutoksen ja motivaation teorioita. 

Oppimistavoitteet

Koulutuksessa opit coachin ydintaidot ja omaksut niihin liittyvät konkreettiset työvälineet, joita pystyt hyödyntämään työssäsi välittömästi. Näin pystyt valmentavan ja oivalluttavan työskentelyotteen kautta osallistamaan coachattaviasi, henkilöstöäsi tai muita ohjattaviasi saavuttamaan tavoitteensa ja kokemaan työnsä mielekkääksi. 

Saat eväitä yksilöiden ja ryhmien osallistamiseen, aktivointiin ja sitouttamiseen, ongelmanratkaisukyvyn kehittämiseen sekä valmentavan ja osallistavan yrityskulttuurin/työkulttuurin/ coachingkulttuurin luomiseen. Palautetaitosi kehittyvät ja itsesi johtaminen tulee tietoisemmaksi.

Saavutetut ydintaidot, työvälineet ja osaaminen vahvistavat itsetuntemustasi ja johtamisotettasi. Tästä on hyötyä - teet sitten työtä esimiehenä, asiantuntijana, kehittäjänä, coachina tai yrittäjänä. 

Koulutuksen Rakenne:

Koulutukseen kuuluu:

•       3 seminaaripäivää (24 h): 14.09.21, 14.10.21, 01.12.21 kello 9-16

•       2 webinaaria (2 x 3h): 01.10.21 ja 03.11.21 kello 9-12

•       vertaisryhmätyöskentelyä (2 x 2h)

•       vertaiscoachaamista

•       asiakkaiden/oman kohderyhmän coachaamista (10 h)

•       kirjallisuuden reflektointia (3 kirjaa)

•       oman työotteen tutkimista

Hakeminen

Koulutukseen haetaan Turun kesäyliopiston hakulomakkeen kautta. 

Ryhmään otetaan enintään 20 osallistujaa. 

Lisätietoja antaa: sirkku.ruutu@siria.fi  

Materiaalit

Koulutuksessa käytetty materiaali on käytännönläheistä ja sitä voi alkaa heti käyttää omassa työyhteisössä. Osallistujat saavat bonuksena ”Työyhteisötaito”-kortit, joiden avulla voi kehittää ja edistää ryhmien työssäonnistumista. Itsensä johtamisen tueksi osallistujat saavat ”Oman coachingprosessin työkirjan”. Muu materiaali on sähköistä ja se tallennetaan kesäyliopiston sähköiseen oppimisympäristöön.  

 

Kouluttajat

Sirkku Ruutu. Psykologi, vaativan erityistason psykoterapeutti, opettaja, työnohjaaja ja tietokirjailija. Sirkku on myös Suomen ensimmäinen MCC-tason coach (Master Certified Coach). Sirkku opettaa ratkaisukeskeisiä psykoterapeutteja yliopistossa, kouluttaa työnohjaajia ja lyhytterapeutteja sekä toimii päävalmentajana kansainvälisesti akkreditoidussa coach-koulutuksessa. Sirkku on kirjoittanut useita valmentamiseen, ohjaamiseen ja johtamiseen liittyviä tietokirjoja. Hänet valittiin Vuoden Coachiksi vuonna 2016 (Suomen coachingyhdistys ja ICF Finland). Koulutuksessa hyödynnetään Sirkun uusinta kirjaa "Coachin työkalupakki".

Koulutuksessa käytetään soveltuvin osin myös muita Sirian huippukouluttajia. 

Aiempien opiskelijoiden kokemuksia voit katsoa täältä: https://youtu.be/mKIFNxTeXcw

Valmentajat

Sirkku Ruutu

Sirkku Ruutu

MCC-coach, PsM, KM, kouluttajapsykoterapeutti, johdon työnohjaaja, tietokirjailija
Sähköposti
sirkku.ruutu@siria.fi
Puhelinnumero
041 440 4478