Personal ja Supervisor Coach - akkreditoitu coachingkoulutus työnohjaajille

Työnohjaajille räätälöity coaching-koulutus / Personal ja supervisor coach (coachin työnohjaus)

SIRIA COACHING- KOULUTUKSEN ALUSTAVA OPETUSOHJELMA

Yhteensä koulutusta (lähipäivät ja webinaarit) on noin 60 tuntia.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lähipäivät

23.11.2020

o Coaching, prosessi ja taidot

o Koulutuksen rakenne

o ICF-coachin ydintaidot

o Osaamiskriteerit

o Coaching prosessina

24.11.2020

o Ohjauksen eri muodot

o Ratkaisukeskeisyys coachingissa

o Minicoaching-harjoittelut

webinaari

Teema: Eeettiset ohjeet

17.12.2020

o ICF:n eettiset ohjeet

o Ohjattavan vastuullisuuden, henkilökohtaisen toimijuuden ja minäpystyvyyden tukeminen coachingin avulla

webinaari

Teema: Tavoitteellisuus

15.1.2021

o Tavoitteellisuus ja tavoitteistaminen coachingissa

o Coachingin tulokset ja vaikuttavuus

lähipäivä

Teema: Supervision

11.2.2021

o Mitä on coaching supervision?

o Coachien työnohjauksen erityispiirteitä

o Oma osaaminen coachien työnohjaajana

o Vahvuudet ja kehittämiskohteet

o Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma

o Kehittämissuunnitelman tukena minicoachingit

o Työnohjausprosessi coachingin näkökulmasta ja sen ohjaaminen

o Prosessista sopiminen ja sen aloittaminen

o Yksittäisten tapaamisten ohjaaminen

▪ Teematyöskentely

▪ Tapaustyöskentely

▪ Prosessityöskentely

o Prosessin arviointi ja päättäminen

webinaari

Teema: Työnohjaaja coachin oppimisen edistäjänä

12.3.2021

o Coachin asiantuntijuuden kehittyminen

o Eri tasoisen oppimisen huomioiminen

▪ Ongelmanratkaisu ja toiminnan muuttaminen

▪ Ajattelu- ja toimintamallien uudistaminen

▪ Oppimaan oppimisen vahvistaminen

o Toimivia kysymyksiä ja työskentelymenetelmiä eri oppimisen tasoille

o Mentor-coachingin ja coaching supervisionin suhde

lähipäivä

Teema: Työnohjaus coachien ryhmässä

8.4.2021

o Coachien vertaisryhmän työnohjaus

o Reflektointi ja aito vuorovaikutus ryhmässä

o Ryhmäläisten kokemusten ja osaamisen hyödyntäminen

o Ryhmien työnohjaukseen sopivia menetelmiä

webinaari

Teema: Ohjausotteita ja menetelmiä I

7.5.2021

o Coachien työnohjaajan ohjausotteita ja menetelmiä I

o Ohjaustyylien valinta

▪ Kuunteleva, kysyvä, kannustava, tarinoiva, neuvova ja haastava ohjaustyyli

o Työnohjaaja – asiantuntija vai tyhjä pää?

o Dialogisuus ja aito vuorovaikutus työnohjauksessa

o Coachien työnohjaukseen soveltuvia menetelmiä

webinaari

Teema: Ohjausotteita ja menetelmiä II

18.5.2021

o Coachien työnohjaajan ohjausotteita ja menetelmiä II

o Yksilöohjausmenetelmiä

o Ryhmänohjausmenetelmiä

o Virtuaaliohjausmenetelmiä

lähipäivät

Teema: Minä coachina ja coachien työnohjaajana

2.6.2021

o Oma ihmiskäsitys, kehittymiskäsitys sekä coachingkäsitys

o Omien vaikuttimien tutkiminen ja mielen hiljentäminen

o Erilaisuuden ymmärtäminen ja itsetuntemus

o Coachina kehittyminen

3.6.2021

o Itsensä kehittämisen suunnitelma, oma coaching supervisor -profiili ja sen edelleen kehittäminen

o Minicoachingit

o Koulutuksen yhteenveto ja juhlistus

Toteutusaikataulu

Koulutus sisältää yhteensä 60,5 h opetusta, josta noin puolet toteutuu lähiopetuksena ja puolet webinaarein.

Työskentelytapa ja koulutusmateriaali

Vuorovaikutteisuus, toisilta oppiminen ja välityöskentely ovat merkittävässä osassa. Koulutuksessa hyödynnetään valmentajien tuottamaa materiaalia ja kirjallisuutta.

Reflektoitava kirjallisuus ja välityöskentely

Välitehtävinä on mm. kirjareflektointeja, käytännön coaching-harjoittelua todellisten asiakkaiden ja vertaisopiskelijoiden kanssa, nauhoitteita / videointia ja litterointia sekä vertaistyöskentelyä.

Hinta ja maksuehdot

Yksityishenkilöille 3900 € (sis. alv 24 %),

yksinyrittäjille 3900 € (+ alv 24 %),

ja kun yritys maksaa 4 800 € (+ alv 24 %).

Osallistuminen/poissaolot

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää 100 % suoritusvelvoitetta. Mikäli osallistuja on poissa koulutuspäiviltä, korvauspäivät ovat maksullisia.

Näin aiemmat osallistujat ovat kommentoineet koulutustamme:

"Koulutus tarjosi hienon mahdollisuuden tutkia omaa ajattelua, osaamista ja kaikkea kertynyttä kokemusta niin työnohjaajana kuin coachinakin. Coachien työnohjaaminen on lähtökohdissaan niin haastava asetelma, että sai todella herkullisella tavalla haastaa omaa ajattelua aivan äärimmilleen. Toistaiseksi tämä koulutus on ollut työurani aikana käymistäni koulutuksista kaikkein vaikein ja samalla vaikuttavin. Kouluttajat osaavat haastaa osallistujat sekä itsensä aivan ensiluokkaiseen dialogiin."

Anu

"Opettajilla on vuosien kokemus ja vankka ammattitaito ohjauskentältä. Heidän ohjauksessaan sekä keskusteluissa monipuolisen ohjaustaustan omaavissa vertaisryhmissä ovat antaneet paljon uusia ideoita ja pohdittavaa omaan työhön coachina ja työnohjaajana. Koulutuksessa pureudutaan konkreettisesti ja syvällisesti ydintaitoihin, joihin kokenutkin ohjaaja saa taatusti uutta, tuoretta näkökulmaa."

Kati

"Coachina ja työnohjaajana on tärkeä aika-ajoin reflektoida ja tunnistaa omaa ohjaajaidentiteettiään sekä sen kehittymistä. PSC-koulutus on antanut tähän hyvän tilaisuuden. Se on auttanut kyseenalaistamaan itsellä olleita käsityksiä omasta ohjaustyylistä ja innostanut kokeilemaan uudenlaista tekemisen tapaa."

Valmentajat

Päivi Kupias

Päivi Kupias

Coachkouluttaja, PCC-Coach (ICF), KM
Sähköposti
paivi.kupias@tevere.fi
Sirkku Ruutu

Sirkku Ruutu

MCC-coach, PsM, KM, kouluttajapsykoterapeutti, johdon työnohjaaja, tietokirjailija
Sähköposti
sirkku.ruutu@siria.fi
Puhelinnumero
041 440 4478
Raija Peltola

Raija Peltola

Coachkouluttaja, PCC-Coach (ICF)
Sähköposti
raija.peltola@tevere.fi